FELDBACH

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 26.390 € 
   

Erstzulassung: 07/2017
Km-Stand: 1.000
Leistung: 110 PS
   
Preis: 22.990 € 
   

Erstzulassung: 02/2016
Km-Stand: 20.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 35.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.390 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 111 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.590 € 
   

Erstzulassung: 02/2017
Km-Stand: 6.000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 14.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2012
Km-Stand: 54.000
Leistung: 60 PS
   
Preis: 6.980 € 
   

Erstzulassung: 04/2012
Km-Stand: 95.000
Leistung: 86 PS
   
Preis: 7.480 € 
   

Erstzulassung: 05/2016
Km-Stand: 27.000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 14.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 150 PS
   
Preis: 28.880 € 
   

Erstzulassung: 09/2009
Km-Stand: 51.000
Leistung: 330 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2016
Km-Stand: 20.600
Leistung: 116 PS
   
Preis: 19.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 22.800
Leistung: 150 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 150 PS
   
Preis: 21.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 17.900
Leistung: 150 PS
   
Preis: 22.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 19.600
Leistung: 150 PS
   
Preis: 21.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 18.500
Leistung: 150 PS
   
Preis: 21.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 22.900
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 23.600
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 24.400
Leistung: 150 PS
   
Preis: 23.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 25.300
Leistung: 150 PS
   
Preis: 23.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.400
Leistung: 190 PS
   
Preis: 32.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 2.800
Leistung: 116 PS
   
Preis: 25.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.300
Leistung: 190 PS
   
Preis: 41.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 184 PS
   
Preis: 36.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.100
Leistung: 245 PS
   
Preis: 43.880 € 
   

Erstzulassung: 05/2015
Km-Stand: 24.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 34.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 306 PS
   
Preis: 53.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.400
Leistung: 190 PS
   
Preis: 40.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 51.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2016
Km-Stand: 30.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 46.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.100
Leistung: 252 PS
   
Preis:  
   

Erstzulassung: 01/2011
Km-Stand: 88.000
Leistung: 204 PS
   
Preis: 20.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.600
Leistung: 258 PS
   
Preis: 51.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 258 PS
   
Preis: 47.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.500
Leistung: 313 PS
   
Preis: 74.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2012
Km-Stand: 62.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 51.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2012
Km-Stand: 49.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 56.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2015
Km-Stand: 13.000
Leistung: 265 PS
   
Preis: 74.880 € 
   

Erstzulassung: 06/2016
Km-Stand: 20.400
Leistung: 265 PS
   
Preis: 78.880 € 
   

Erstzulassung: 04/2016
Km-Stand: 57.000
Leistung: 265 PS
   
Preis: 72.880 € 
   

Erstzulassung: 04/2016
Km-Stand: 6.800
Leistung: 320 PS
   
Preis:  
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 12.300
Leistung: 449 PS
   
Preis: 104.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2016
Km-Stand: 13.800
Leistung: 449 PS
   
Preis: 119.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2007
Km-Stand: 97.000
Leistung: 507 PS
   
Preis: 35.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 4.300
Leistung: 560 PS
   
Preis: 119.880 € 
   

Erstzulassung: 10/1989
Km-Stand: 16.000
Leistung: 193 PS
   
Preis: 18.000 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 3.000
Leistung: 95 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2015
Km-Stand: 12.000
Leistung: 180 PS
   
Preis: 27.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2017
Km-Stand: 4.000
Leistung: 275 PS
   
Preis: 93.880 € 
   

Erstzulassung: 09/2011
Km-Stand: 22.000
Leistung: 160 PS
   
Preis: 17.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2015
Km-Stand: 37.000
Leistung: 163 PS
   
Preis: 24.960 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.400
Leistung: 136 PS
   
Preis: 24.880 € 
   

Erstzulassung: 11/2015
Km-Stand: 18.000
Leistung: 136 PS
   
Preis: 21.480 € 
   

Erstzulassung: 07/2015
Km-Stand: 17.000
Leistung: 122 PS
   
Preis: 21.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 112 PS
   
Preis: 21.580 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.300
Leistung: 170 PS
   
Preis: 26.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 13.600
Leistung: 102 PS
   
Preis: 16.480 € 
   

Erstzulassung: 11/2015
Km-Stand: 16.000
Leistung: 102 PS
   
Preis: 17.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 17.100
Leistung: 102 PS
   
Preis: 16.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.500
Leistung: 95 PS
   
Preis: 17.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 370 PS
   
Preis: 128.800 € 
   

Erstzulassung: 02/2014
Km-Stand: 99.000
Leistung: 382 PS
   
Preis: 68.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 12.000
Leistung: 381 PS
   
Preis: 79.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 190 PS
   
Preis: 40.880 € 
   

BIERBAUM

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 90 PS
   
Preis: 23.140 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 500
Leistung: 105 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2006
Km-Stand: 3.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 27.380 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 8.000
Leistung: 245 PS
   
Preis: 42.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.790 € 
   

Erstzulassung: 01/2007
Km-Stand: 96.000
Leistung: 65 PS
   
Preis: 2.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2014
Km-Stand: 30.000
Leistung: 99 PS
   
Preis: 10.880 € 
   

Erstzulassung: 12/2008
Km-Stand: 136.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 6.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2013
Km-Stand: 20.000
Leistung: 204 PS
   
Preis: 16.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2013
Km-Stand: 66.000
Leistung: 69 PS
   
Preis: 6.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 100
Leistung: 85 PS
   
Preis: 15.490 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 85 PS
   
Preis: 13.890 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 200 PS
   
Preis: 35.490 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 4.000
Leistung: 111 PS
   
Preis: 28.800 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 90 PS
   
Preis: 16.390 € 
   

Erstzulassung: 03/2015
Km-Stand: 8.000
Leistung: 78 PS
   
Preis: 8.980 €