FELDBACH

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 110 PS
   
Preis: 24.740 € 
   

Erstzulassung: 02/2016
Km-Stand: 30.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 29.880 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 245 PS
   
Preis: 42.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.390 € 
   

Erstzulassung: NEUWAGEN
Km-Stand: 100
Leistung: 85 PS
   
Preis: 14.340 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 111 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.690 € 
   

Erstzulassung: 11/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 75 PS
   
Preis: 14.500 € 
   

Erstzulassung: 06/2012
Km-Stand: 135.000
Leistung: 105 PS
   
Preis: 8.480 € 
   

Erstzulassung: 06/2017
Km-Stand: 3.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 04/2007
Km-Stand: 74.000
Leistung: 122 PS
   
Preis: 7.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 19.900
Leistung: 150 PS
   
Preis: 24.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 19.100
Leistung: 150 PS
   
Preis: 20.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 15.700
Leistung: 190 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 14.900
Leistung: 224 PS
   
Preis: 36.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 14.200
Leistung: 116 PS
   
Preis: 23.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 12.700
Leistung: 150 PS
   
Preis: 26.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 41.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 36.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 16.100
Leistung: 190 PS
   
Preis: 30.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 30.200
Leistung: 190 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 24.300
Leistung: 150 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.600
Leistung: 150 PS
   
Preis: 29.880 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 24.900
Leistung: 150 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2015
Km-Stand: 24.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 32.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 306 PS
   
Preis: 50.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2014
Km-Stand: 37.000
Leistung: 184 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.400
Leistung: 190 PS
   
Preis: 36.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 25.900
Leistung: 190 PS
   
Preis: 35.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 47.880 € 
   

Erstzulassung: 01/2016
Km-Stand: 34.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 44.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 21.800
Leistung: 313 PS
   
Preis: 48.880 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 19.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 58.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 39.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 258 PS
   
Preis: 45.000 € 
   

Erstzulassung: 03/2014
Km-Stand: 65.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 58.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 25.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 68.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2012
Km-Stand: 49.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 55.880 € 
   

Erstzulassung: 04/2016
Km-Stand: 57.000
Leistung: 265 PS
   
Preis: 69.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2016
Km-Stand: 14.400
Leistung: 320 PS
   
Preis: 99.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 12.300
Leistung: 449 PS
   
Preis: 99.980 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 21.000
Leistung: 231 PS
   
Preis: 43.880 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 26.200
Leistung: 190 PS
   
Preis: 42.880 € 
   

Erstzulassung: 10/2015
Km-Stand: 27.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 62.980 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 5.000
Leistung: 95 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2008
Km-Stand: 79.000
Leistung: 405 PS
   
Preis: 44.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2017
Km-Stand: 4.000
Leistung: 275 PS
   
Preis: 93.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2013
Km-Stand: 111.000
Leistung: 150 PS
   
Preis: 14.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2015
Km-Stand: 37.000
Leistung: 163 PS
   
Preis: 23.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2015
Km-Stand: 17.100
Leistung: 122 PS
   
Preis: 20.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 112 PS
   
Preis: 19.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 14.000
Leistung: 102 PS
   
Preis: 15.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 370 PS
   
Preis: 119.880 € 
   

Erstzulassung: 02/2014
Km-Stand: 99.000
Leistung: 382 PS
   
Preis: 59.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2016
Km-Stand: 18.000
Leistung: 136 PS
   
Preis: 20.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2013
Km-Stand: 58.000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 9.480 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 3.000
Leistung: 69 PS
   
Preis: 8.980 € 
   

Erstzulassung: 02/2014
Km-Stand: 34.000
Leistung: 60 PS
   
Preis: 8.480 € 
   

BIERBAUM

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 116 PS
   
Preis: 26.390 € 
   

Erstzulassung: 01/2011
Km-Stand: 47.000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 6.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 110 PS
   
Preis: 23.540 € 
   

Erstzulassung: 11/2010
Km-Stand: 81000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 6.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 1.000
Leistung: 110 PS
   
Preis: 23.840 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 27.380 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.790 € 
   

Erstzulassung: 06/2016
Km-Stand: 16.000
Leistung: 66 PS
   
Preis: 8.790 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 12.000
Leistung: 204 PS
   
Preis: 23.480 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 4.000
Leistung: 111 PS
   
Preis: 28.800 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 1.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.590 € 
   

Erstzulassung: 11/2017
Km-Stand: 1.000
Leistung: 370 PS
   
Preis: 61.680 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 1.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 18.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 90 PS
   
Preis: 17.290 €