FELDBACH

Erstzulassung: 02/2016
Km-Stand: 30.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 245 PS
   
Preis: 37.970 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.390 € 
   

Erstzulassung: NEUWAGEN
Km-Stand: 100
Leistung: 85 PS
   
Preis: 14.340 € 
   

Erstzulassung: 01/2018
Km-Stand: 2.000
Leistung: 111 PS
   
Preis: 37.690 € 
   

Erstzulassung: 01/2018
Km-Stand: 3.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2018
Km-Stand: 2.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 90 PS
   
Preis: 16.790 € 
   

Erstzulassung: 03/2018
Km-Stand: 2.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 25.780 € 
   

Erstzulassung: 11/2017
Km-Stand: 8.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 27.700 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 150 PS
   
Preis: 33.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2018
Km-Stand: 2.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2014
Km-Stand: 89.000
Leistung: 105 PS
   
Preis: 12.980 € 
   

Erstzulassung: 12/2014
Km-Stand: 25.000
Leistung: 105 PS
   
Preis: 14.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2011
Km-Stand: 144.000
Leistung: 136 PS
   
Preis: 9.380 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 15.700
Leistung: 190 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 14.900
Leistung: 224 PS
   
Preis: 36.880 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 14.200
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 12.700
Leistung: 150 PS
   
Preis: 25.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 16.900
Leistung: 190 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 41.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 33.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 16.100
Leistung: 190 PS
   
Preis: 29.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.600
Leistung: 150 PS
   
Preis: 29.880 € 
   

Erstzulassung: 05/2015
Km-Stand: 24.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 32.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 306 PS
   
Preis: 49.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 25.900
Leistung: 190 PS
   
Preis: 35.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 47.880 € 
   

Erstzulassung: 01/2016
Km-Stand: 36.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 42.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 21.800
Leistung: 313 PS
   
Preis: 43.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 28.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 52.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 37.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 258 PS
   
Preis: 45.000 € 
   

Erstzulassung: 06/2013
Km-Stand: 67.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 49.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 29.000
Leistung: 313 PS
   
Preis: 68.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2012
Km-Stand: 49.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 55.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 19.900
Leistung: 449 PS
   
Preis: 99.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2016
Km-Stand: 14.500
Leistung: 449 PS
   
Preis: 99.980 € 
   

Erstzulassung: 11/2016
Km-Stand: 21.000
Leistung: 231 PS
   
Preis: 39.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2015
Km-Stand: 75.000
Leistung: 170 PS
   
Preis: 27.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2008
Km-Stand: 79.000
Leistung: 405 PS
   
Preis: 44.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2017
Km-Stand: 5.000
Leistung: 275 PS
   
Preis: 93.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 14.900
Leistung: 102 PS
   
Preis: 15.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 14.500
Leistung: 102 PS
   
Preis: 15.480 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 370 PS
   
Preis: 119.880 € 
   

Erstzulassung: 02/2014
Km-Stand: 99.000
Leistung: 382 PS
   
Preis: 59.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 3.000
Leistung: 69 PS
   
Preis: 7.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2014
Km-Stand: 121.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 14.480 € 
   

Erstzulassung: 04/2014
Km-Stand: 155.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2014
Km-Stand: 128.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 150 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 06/2010
Km-Stand: 144.000
Leistung: 333 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

BIERBAUM

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 116 PS
   
Preis: 26.390 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 9.000
Leistung: 110 PS
   
Preis: 17.900 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 150
Leistung: 141 PS
   
Preis: 35.640 € 
   

Erstzulassung: 06/2016
Km-Stand: 16.000
Leistung: 66 PS
   
Preis: 8.790 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 12.000
Leistung: 204 PS
   
Preis: 23.480 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 12.300 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 84 PS
   
Preis: 13.890 € 
   

Erstzulassung: 07/2009
Km-Stand: 134.000
Leistung: 90 PS
   
Preis: 4.990 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 11.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.400 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.690 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 3.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 16.390 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 84 PS
   
Preis: 15.590 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 90 PS
   
Preis: 16.790 €