FELDBACH

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 100 PS
   
Preis: 17.940 € 
   

Erstzulassung: 02/2016
Km-Stand: 30.000
Leistung: 141 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 10.000
Leistung: 245 PS
   
Preis: 37.970 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 67 PS
   
Preis: 11.390 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 84 PS
   
Preis: 13.890 € 
   

Erstzulassung: 01/2018
Km-Stand: 2.000
Leistung: 111 PS
   
Preis: 37.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.590 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 84 PS
   
Preis: 18.690 € 
   

Erstzulassung: 01/2018
Km-Stand: 2.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 90 PS
   
Preis: 16.790 € 
   

Erstzulassung: 04/2018
Km-Stand: 2.500
Leistung: 150 PS
   
Preis: 33.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2018
Km-Stand: 2.500
Leistung: 116 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2013
Km-Stand: 86.000
Leistung: 110 PS
   
Preis: 14.480 € 
   

Erstzulassung: 12/2014
Km-Stand: 25.000
Leistung: 105 PS
   
Preis: 14.980 € 
   

Erstzulassung: 12/2016
Km-Stand: 25.900
Leistung: 150 PS
   
Preis: 24.940 € 
   

Erstzulassung: 10/2011
Km-Stand: 144.000
Leistung: 136 PS
   
Preis: 9.380 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 15.700
Leistung: 190 PS
   
Preis: 29.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 14.900
Leistung: 224 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2017
Km-Stand: 13.200
Leistung: 116 PS
   
Preis: 19.480 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 14.200
Leistung: 116 PS
   
Preis: 21.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2017
Km-Stand: 12.900
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 12.700
Leistung: 150 PS
   
Preis: 24.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 16.900
Leistung: 190 PS
   
Preis: 29.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 41.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 16.100
Leistung: 190 PS
   
Preis: 28.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2017
Km-Stand: 16.400
Leistung: 116 PS
   
Preis: 26.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.600
Leistung: 150 PS
   
Preis: 27.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2015
Km-Stand: 38.000
Leistung: 190 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

Erstzulassung: 05/2015
Km-Stand: 24.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 30.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 306 PS
   
Preis: 49.980 € 
   

Erstzulassung: 10/2016
Km-Stand: 25.900
Leistung: 190 PS
   
Preis: 32.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2016
Km-Stand: 36.000
Leistung: 258 PS
   
Preis: 41.980 € 
   

Erstzulassung: 09/2016
Km-Stand: 21.800
Leistung: 313 PS
   
Preis: 42.980 € 
   

Erstzulassung: 02/2017
Km-Stand: 11.300
Leistung: 190 PS
   
Preis: 48.880 € 
   

Erstzulassung: 08/2016
Km-Stand: 4.200
Leistung: 258 PS
   
Preis: 42.980 € 
   

Erstzulassung: 07/2012
Km-Stand: 49.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 51.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 24.000
Leistung: 449 PS
   
Preis: 94.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2016
Km-Stand: 14.500
Leistung: 449 PS
   
Preis: 95.980 € 
   

Erstzulassung: 03/2015
Km-Stand: 75.000
Leistung: 170 PS
   
Preis: 26.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2008
Km-Stand: 79.000
Leistung: 405 PS
   
Preis: 44.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2017
Km-Stand: 5.000
Leistung: 275 PS
   
Preis: 89.980 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 14.900
Leistung: 102 PS
   
Preis: 15.480 € 
   

Erstzulassung: 08/2015
Km-Stand: 14.500
Leistung: 102 PS
   
Preis: 15.480 € 
   

Erstzulassung: 07/2016
Km-Stand: 13.000
Leistung: 370 PS
   
Preis: 119.880 € 
   

Erstzulassung: 02/2014
Km-Stand: 99.000
Leistung: 382 PS
   
Preis: 59.980 € 
   

Erstzulassung: 04/2014
Km-Stand: 155.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 150 PS
   
Preis: 31.880 € 
   

Erstzulassung: 03/2014
Km-Stand: 66.000
Leistung: 105 PS
   
Preis: 11.980 € 
   

Erstzulassung: 06/2010
Km-Stand: 144.000
Leistung: 333 PS
   
Preis: 22.980 € 
   

BIERBAUM

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 116 PS
   
Preis: 26.390 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 100 PS
   
Preis: 17.590 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 110 PS
   
Preis: 23.540 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 90 PS
   
Preis: 16.990 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 13.000
Leistung: 110 PS
   
Preis: 17.900 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 150
Leistung: 141 PS
   
Preis: 35.640 € 
   

Erstzulassung: 06/2016
Km-Stand: 16.000
Leistung: 66 PS
   
Preis: 8.790 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 66 PS
   
Preis: 11.790 € 
   

Erstzulassung: 05/2014
Km-Stand: 21.000
Leistung: 128 PS
   
Preis: 13.980 € 
   

Erstzulassung: 01/2017
Km-Stand: 20.000
Leistung: 204 PS
   
Preis: 23.480 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 100
Leistung: 85 PS
   
Preis: 14.340 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 2.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 12.300 € 
   

Erstzulassung: 04/2018
Km-Stand: 2.000
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 22.690 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 116 PS
   
Preis: 29.140 € 
   

Erstzulassung: 02/2007
Km-Stand: 106.000
Leistung: 120 PS
   
Preis: 6.480 € 
   

Erstzulassung: 09/2017
Km-Stand: 3.000
Leistung: 84 PS
   
Preis: 16.390 € 
   

Erstzulassung: Neuwagen
Km-Stand: 50
Leistung: 84 PS
   
Preis: 15.590 €